Головна » Про АМКУ » Міжнародне співробітництво » Міжнародна співпраця України у галузі конкуренції » Тексти міжнародних договорів про співпрацю у сфері конкуренції
29.04.2005

УГОДА

між Антимонопольним комітетом України і Радою з питань конкуренції Латвійської Республіки про співробітництво в галузі конкурентної політики

 

Антимонопольний комітет України та Рада з питань конкуренції Латвійської Республіки, іменовані надалі Сторонами, бажаючи розвивати співробітництво в галузі конкурентної політики, прагнучи створити сприятливі умови для розвитку двосторонніх відносин, виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди, беручи до уваги вирішальну роль конкуренції в розвитку економік обох держав погодилися про таке:

 

Стаття 1

 

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво в галузі конкурентної політики і розвитку конкуренції відповідно до законодавства держав Сторін.

 

Стаття 2

 

Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими напрямами:

удосконалення правових основ конкурентної політики держав Сторін;

обмін досвідом роботи в галузі проведення розслідувань, пов'язаних із порушенням законодавства в галузі конкуренції;

розвиток наукової і методологічної бази досліджень в галузі конкурентного права.

 

Стаття З

 

Основними формами взаємодії між Сторонами в галузі конкурентної політики є:

обмін законодавчими, іншими нормативними правовими актами та інформаційними матеріалами;

організація зустрічей різного рівня між представниками Сторін;

надання методичної допомоги, обмін експертними дослідженнями та надання консультаційної допомоги в ході розвитку методологічної бази для проведення експертиз, зокрема оцінки стану конкуренції на окремих товарних ринках держав Сторін;

залучення фахівців іншої Сторони до участі у навчальних заходах з метою обміну досвідом роботи;

організація і проведення двосторонніх і багатосторонніх симпозіумів, конференцій та семінарів;

обмін досвідом щодо участі в інтеграційних процесах;

проведення консультацій згідно із запитом однієї із Сторін.

 

Стаття 4

 

У разі потреби Сторони надають одна одній інформаційну і консультаційну допомогу, яка необхідна їм для виконання завдань у галузі конкурентної політики і розвитку конкуренції, визначених законодавством держав Сторін.

Надання інформації здійснюється на підставі запиту однієї із Сторін, у якому вказується мета використання інформації, викладаються обставини справи з додатком відповідних документів. Сторони зобов'язуються використовувати інформацію тільки з метою зазначеною у запиті.

Необхідна інформація, надається у строки, погоджені Сторонами, але не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дня одержання запиту. Сторона, що одержала запит, інформує іншу Сторону про будь-яку затримку, що може спричинити недотримання вказаного терміну.

Сторона за своєю ініціативою, або згідно із запитом іншої Сторони, здійснює передачу їй інформації про дії, які суперечать законодавству держав Сторін, що вимагають застосування заходів щодо забезпечення дотримання законодавства у галузі конкуренції на товарних ринках держав Сторін.

Сторона, що одержала інформацію, дотримується правил конфіденційності відповідно до вимог Сторони, що передала інформацію, але не меншою мірою, ніж це передбачено законодавством держави Сторони, що одержала інформацію.

 

Стаття 5

 

Сторона, що направляє представників для участі в спільних заходах, зокрема у двосторонніх і багатосторонніх консультаціях, симпозіумах, конференціях і семінарах, несе усі витрати стосовно забезпечення такої участі.

 

Стаття 6

 

Суперечки, пов'язані з тлумаченням та із застосуванням цієї Угоди, розв'язуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

Стаття 7

 

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Сторін по інших міжнародних договорах, учасниками яких є Україна і Латвійська Республіка.

 

Стаття 8

 

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

2. Угода залишається чинною впродовж 60 днів після дати отримання письмового повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди однією із Сторін.

3. Припинення чинності цієї Угоди не буде впливати на програми і проекти, здійснення яких почалося в рамках цієї Угоди.

4. До цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються міжвідомчими протоколами, які стають невід'ємною частиною цієї Угоди.

 

Вчинено у м. Києві 29 квітня 2005 р. у двох примірниках, кожний українською, латиською та англійською мовами, при чому всі тексти мають однакову силу.

У випадку виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України