15.11.2018
АМКУ надано рекомендації Мінекономрозвитку щодо розширення поняття "готель" та "інші засоби розміщення"

08 листопада 2018 року на засіданні Антимонопольного комітету України схвалено рекомендації Міністерству економічного розвитку і торгівлі України про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а саме:

 - розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін у нормативно-правові акти, які регламентують діяльність сфери курортів та туризму, зокрема, засобів розміщення (проживання), розширивши поняття «готель» та «інші засоби розміщення» відповідно до видів організаційно-правових форм господарювання, що усуне існуючу на сьогодні нерівність та дасть змогу більшій кількості суб'єктів господарювання отримати свідоцтво про встановлення категорії готелю та іншим об'єктам, які призначаються для надання послуг із тимчасового розміщення (проживання).

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 60-денний строк з дня їх отримання.

Надання рекомендацій зумовлене існуванням проблеми на законодавчому рівні, яка полягає у відсутності чітких норм та конкретного механізму реалізації права на проходження процедури стосовно встановлення певної категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг із тимчасового розміщення (проживання) для суб'єктів господарської діяльності інших організаційно-правових форм, крім підприємств.

У зв'язку з цим суттєвими наслідками для конкуренції є:

- створення умов для неправомірного встановлення категорій готелям та іншим засобам розміщення, власниками яких є, зокрема, фізичні особи – підприємці, та/або відмови у встановленні такої категорії;

 - встановлення нерівних умов, за яких суб'єктам у формі підприємств, що надають послуги розміщення (проживання), надаються переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів (створених у інших організаційно-правових форм) на ринку готельних послуг (послуг із тимчасового розміщення (проживання);

- звуження кола учасників ринку готельних послуг (послуг із тимчасового розміщення (проживання);

 - обмеження можливості для суб'єктів господарської діяльності інших організаційних форм господарювання здійснювати діяльність із надання готельних послуг (послуг із тимчасового розміщення (проживання) на законних підставах;

 - сприяння поширенню недостовірної інформації щодо об'єктів туристичної інфраструктури.

повернутись