Головна » Законодавство » Проекти нормативно-правових актів » Інформаційно-роз'яснювальні матеріали
09.07.2013
Інформаційно-роз'яснювальні матеріали стосовно мети і основних положень законопроекту від 05.04.2013 № 2749 "Про державну допомогу суб'єктам господарювання"

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, яке відбулось 15.05.2013, схвалено та рекомендовано для прийняття Верховною Радою України у першому читанні проект Закону Українивід 05.04.2013 № 2749 "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (надалі – Законопроект).

Законопроект розроблено міжвідомчою робочою групою на виконання доручення Кабінету Міністрів України, відповідно до підрозділу програми "Стабілізація державного бюджету" розділу "Сталий економічний розвиток" Програми економічних реформна 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", на реалізацію Концепції реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 81-р (із змінами), та на виконання міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою СОТ, Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, Порядком денним асоціації Україна – ЄС.

Метою прийняття акта є створення в Україні інституційних, правових та організаційних засад функціонування прозорої системи державної допомоги, що має забезпечити мінімізацію негативного впливу державної допомоги на конкуренцію, сприятиме створенню рівних умов діяльності суб’єктів господарювання на товарних ринках України, стимулюватиме державну підтримку регіонального розвитку мало розвинутих регіонів, реалізацію важливих загальнодержавних проектів, технічний розвиток та інновації.

Також запровадження в Україні законодавчо закріпленого механізму контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію сприятиме виконанню досягнутих у процесі переговорів з ЄС домовленостей щодо зобов’язань України, передбачених розділом “Державна допомога” Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Законопроектом передбачено, що реформування системи державної допомоги має забезпечуватися шляхом реалізації таких основних завдань:

- запровадження здійснення моніторингу державної допомоги;

- складення та ведення реєстру відомостей про надавачів і отримувачів державної допомоги, її види та обсяги;

- щорічного звітування про надання державної допомоги;

- запровадження контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію.

Повноваження з проведення моніторингу, складення та ведення реєстру, складення звіту, а також здійснення контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію покладаються на Уповноважений орган – Антимонопольний комітет, який не є надавачем державної допомоги, має незалежний статус та досвід роботи щодо аналізу впливу нормативно-правових документів та рішень органів влади і органів місцевого самоврядування на конкуренцію.

Законопроектом встановлюється загальний принцип недопустимості для конкуренції державної допомоги, яка спотворює або загрожує спотворенню конкуренції.

Поряд з цим Законом визначаються види допомоги, які є допустимими для конкуренції та які можуть бути допустимими за дотримання загальних критеріїв, визначених Законом.

Також передбачено, що державна допомога може визначатися допустимою для конкуренції шляхом встановлення групових звільнень від обов’язку повідомлення окремих видів допомоги, загальні критерії до яких будуть встановлені Кабінетом Міністрів України.

Законом вводиться поняття незначної допомоги (de minimis), сукупний розмір якої протягом трьох років не повинен перевищувати два мільйони п’ятсот тисяч гривень, що відповідає пороговому показнику у розмірі 200000 €, визначеному у законодавстві ЄС та проекті Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Дія Закону не поширюється на підтримку сільського господарства та рибальства, обороноздатності країни та послуги суб’єктів господарювання, які забезпечують суспільні потреби, якщо застосування Закону не дозволяє їм виконувати свої обов’язки.

Положення законопроекту також містять:

- визначення поняття державної допомоги, нелегітимізованої державної допомоги, неналежного використання державної допомоги;

- повноваження уповноваженого органу з питань моніторингу та контролю за державною допомогою (уповноваженого органу);

- процедури розгляду повідомлень про нову державну допомогу, справ про державну допомогу;

- рішення уповноваженого органу за результатами розгляду повідомлень та справ про державну допомогу.

Законопроектом передбачено здійснення уповноваженим органом нагляду за чинною державною допомогою та виявлення нелегітимізованої державної допомоги та неналежного використання державної допомоги.

У разі надання державної допомоги, яка є недопустимою для конкуренції, така допомога підлягає поверненню у добровільному порядку, або відповідно до рішення суду.

Також законопроектом визначено процедури моніторингу державної допомоги та підготовки звітності про державну допомогу, процедури виконання та оскарження рішень уповноваженого органу про державну допомогу.

Терміни розгляду повідомлень, справ про державну допомогу встановлені за аналогією із законодавством ЄС у сфері державної допомоги.

Закон поширюється на будь-яку державну допомогу суб’єктів господарювання, що надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування або юридичними особами, що діють від їх імені.

Реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання відповідно до положень проекту Закону забезпечить:

- реформування системи державної допомоги у найбільш ефективний спосіб з урахуванням міжнародного досвіду;

- прозорість щодо надання та використання державної допомоги;

- надання державної допомоги в Україні у спосіб, який мінімізуватиме негативні наслідки для конкуренції;

- виконання міжнародних зобов’язань України, обумовлених Порядком денним асоціації Україна – ЄС.

Запровадження системи моніторингу та контролю впливу державної допомоги на конкуренцію сприятиме створенню конкурентного середовища на товарних ринках України, розвитку торгівлі з країнами Європейського Союзу на засадах рівності сторін та унеможливить застосування до українських товарів механізмів правового захисту, передбаченого Угодою СОТ про субсидії і компенсаційні заходи, зокрема накладення компенсаційного мита на вітчизняні товари. Крім того, це дозволить більш раціонально використовувати державні ресурси, зменшити частку обсягів державної допомоги суб’єктам господарювання у ВВП.

З урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, які здійснювали відповідне реформування, зменшення цього показника може становити до 1,5 відсотка ВВП. За прогнозними оцінками економія бюджетних коштів від реформування системи державної допомоги буде становити 9,9 млрд. гривень. Зазначений ефект буде отриманий за результатами повної реалізації завдань, визначених законопроектом про державну допомогу.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України