Головна » Про АМКУ » Міжнародне співробітництво » Міжнародна співпраця України у галузі конкуренції » Тексти міжнародних договорів про співпрацю у сфері конкуренції
19.12.1994

УГОДА

про співробітництво між Антимонопольним комітетом України і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки

 

Антимонопольний комітет України і Міністерство економічної конкуренції Чеської Республіки (далі – «Сторони»), враховуючи вирішальне значення ринкової економіки для добробуту народів обох країн, виходячи з принципів рівноправності і-взаємної вигоди, маючи на меті розширення співробітництва між Сторонами,

 

ДОМОВИЛИСЬ про наступне:

 

Стаття 1

 

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво у сфері проведення антимонопольної політики, підтримки підприємництва і захисту конкуренції від її обмежень.

 

Стаття 2

 

Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах наданих їм повноважень по таких напрямках:

удосконалення нормативної бази антимонопольної політики;

– розробка, здійснення і аналіз результатів практичних заходів щодо демонополізації економіки і приватизації державних підприємств;

– обмін досвідом проведення розслідувань обмежень конкуренції та інших порушень антимонопольного законодавства;

– удосконалення правових основ запобігання, обмеження і припинення монопольної діяльності;

– створення умов для ефективного функціонування товарного і фондового ринків;

– сприяння заходам щодо зняття бар'єрів, що перешкоджають господарському та інвестиційному співробітництву, функціонуванню господарюючих суб'єктів, у тому числі спільних підприємств і об'єднань.

 

Стаття З

 

Сторони здійснюють взаємодію в таких основних формах:

– обмін законодавчими та іншими нормативними актами, а також інформаційними матеріалами;

– допомога в здійсненні експертиз і проведення консультацій;

– організація стажування, навчання кадрів;

– організація дво- і багатосторонніх симпозіумів і семінарів.

 

Стаття 4

 

Фінансування співробітництва здійснюється на безвалютній основі, якщо інше не обумовлено в кожному окремому випадку.

 

Стаття 5

 

При реалізації положень цієї Угоди Сторони сприяють одне одному в забезпеченні необхідних робочих контактів з органами законодавчої, виконавчої і судової влади своїх держав.

 

Стаття 6

 

Співробітництво між Сторонами здійснюється на основі схвалених ними щорічних програм.

 

Стаття 7

 

На прохання однієї з Сторін проводяться негайні консультації з питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.

 

Стаття 8

 

Будь-які доповнення і зміни до цієї Угоди погоджуються Сторонами письмово.

 

Стаття 9

 

Ця Угода не обмежує і не зачіпає будь-яким чином права і зобов'язання Сторін по інших укладених ними угодах про співробітництво з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями.

 

Стаття 10

 

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається в силі до закінчення 6-місячного строку з дня одержання письмового повідомлення однією із Сторін про намір іншої Сторони припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на програми і проекти, котрі вже виконуються.

 

Вчинено м. Києві 19 грудня 1994 року в двох примірниках, кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності при тлумаченні тексту, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України