Головна » Про АМКУ » Міжнародне співробітництво » Міжнародна співпраця України у галузі конкуренції » Тексти міжнародних договорів про співпрацю у сфері конкуренції
18.12.1997

УГОДА

про співробітництво між Державним відомством з питань конкуренції та захисту прав споживача Литовської Республіки та Антимонопольним комітетом України

 

Державне відомство з питань конкуренції та захисту прав споживача Литовської Республіки та Антимонопольним комітет України (надалі - Сторони), зважаючи на важливість становлення ринкової економіки для добробуту громадян обох країн, виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди, маючи на меті розширення співробітництва між Сторонами, відповідно до Договору про дружбу та співробітництво між Україною і Литовською республікою від 8 лютого 1994 року, домовилися про таке:

 

Стаття 1

 

Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво у сфері проведення антимонопольної політики, підтримки підприємництва, захисту інтересів підприємців та споживачів від порушень антимонопольного законодавства.

 

Стаття 2

 

Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах наданих їм повноважень.

Сторони будуть обмінюватися досвідом проведення розслідувань щодо порушень антимонопольного законодавства.

 

Стаття З

 

Сторони здійснюють взаємодію з таких формах:

обмін законодавчими та іншими нормативними актами, методичними, науковими, інформаційними матеріалами;

обмін інформацією стосовно:

законодавчих актів з питань захисту конкуренції, обмеження монополістичної діяльності та доповнень до них;

законодавчих актів з питань регулювання діяльності монополій та доповнень до них;

надання методичної допомоги в проведенні відповідних письмових експертиз та взаємних консультацій;

організація навчання кадрів з метою обміну досвідом;

організація дво- і багатосторонніх симпозіумів і семінарів.

 

Стаття 4

 

Для реалізації положень цієї Угоди Сторони сприяють одна одній у проведенні розслідувань антиконкурентної діяльності.

 

Стаття 5

 

Сторони надають одна одній інформацію стосовно проведення розслідувань антимонопольної діяльності. Інформація може бути надана до початку розслідування або після його завершення.

Інформація може бути надана у випадку, коли це не є порушенням законів Сторони, що її надає.

Інформація надається у письмовому вигляді мовою оригіналу: автентичні документи або їх затверджені копії, довідки, пояснювальні записки, доповіді, повідомлення або інші письмові документи, необхідні для проведення розслідувань. По можливості інформація повинна надаватись англійською мовою.

Сторона, яка бажає отримати інформацію, робить письмовий запит іншій Стороні з коротким змістом порушення засад конкурентної політики та потрібної інформації. Запит здійснюється англійською мовою.

Сторона, яка отримала запит від іншої Сторони, повинна дати на нього відповідь протягом десяти календарних днів. У випадку, коли неможливо дати відповідь протягом зазначеного строку, Сторона-відповідач інформує про це іншу Сторону, з зазначенням нового терміну надання інформації, який не може перевищувати місячний термін з дати подання запиту. У випадку ненадання інформації в місячний термін або внаслідок наявності законодавчих заборон щодо її розголошення Сторона-відповідач має подати іншій Стороні мотивовану відмову.

Сторони повинні забезпечувати дотримання умов секретності інформації з обмеженим доступом.

 

Стаття 6

 

Сторона, яка проводить розслідування з питань антиконкурентної діяльності, інформує про нього антимонопольне відомство тієї країни, на території якої це розслідування провадиться.

 

Стаття 7

 

Будь-які доповнення і зміни до цієї Угоди погоджуються Сторонами письмово.

 

Стаття 8

 

Ця Угода не обмежує і жодним чином не зачіпає права і зобов'язання Сторін по інших укладених ними Угодах про співробітництво з державними органами, неурядовими організаціями, а також міжнародними організаціями.

 

Стаття 9

 

Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і залишається в силі до закінчення шестимісячного терміну від дня отримання письмового повідомлення однією зі Сторін про припинення її чинності.

 

Вчинено в м. Москві 18 лютого 1997 року в двох примірниках, кожний - українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності при тлумаченні тексту перевага буде надана тексту англійською мовою.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України