Головна » Діяльність у сфері державних закупівель » Вимоги до заяв
Вимоги до оскаржень

Орган оскарження звертає увагу на необхідність дотримання суб'єктами оскарження вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель", в тому числі статті 18, під час подачі скарги до органу оскарження, а саме:

Скарга до органу оскарження має подаватись суб'єктом оскарження в письмовій формі, повинна бути підписана особою, яка її подає, та має містити таку інформацію:

найменування органу оскарження;

ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб'єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування;

документиразі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника;

підтвердження плати за подання скарги, яка зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до ч.4 ст.18 Закону України «Про здійснення державних закупівель», за подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 28. 07. 2010 № 773, така плата становитиме 5 тис. грн. у разі оскарження процедури державної закупівлі товарів або послуг, та 15 тис. грн. у разі оскарження процедури державної закупівлі робіт.

Зарахування коштів за подання скарги здійснюється на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, для зарахування надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 24061800 за місцем знаходження платника податків.

 

Перелік рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3111, кодом класифікації доходів бюджету 24061800.

 

 

До уваги суб’єктів оскарження!

У зв’язку зі зміною реквізитів рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України для зарахування плати за подання скарги до органу оскарження, просимо при сплаті коштів за подання скарги звертатись до органів Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника податків для уточнення реквізитів рахунків.

При поданні скарги до органу оскарження, разом із платіжним дорученням, суб'єкту оскарження необхідно надати документальне підтвердження зарахування коштів за подання скарги до органу оскарження до Державного бюджету України.

Таким підтвердженням може бути:

–   лист Державного казначейства України (або Державної податкової адміністрації України) з підтвердженням зарахування коштів до Державного бюджету України з посиланням на відповідне платіжне доручення суб'єкта оскарження, за яким справлялась плата за подання скарги, або завірена належним чином відмітка зазначених вище установ на платіжному дорученні про відповідне зарахування коштів;

–   відмітка кредитної установи на примірнику платіжного доручення, який подається разом із скаргою до органу оскарження, такого змісту «Зараховано в дохід бюджету ___ грн. (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

 

У платіжному дорученні в призначенні платежу вказувати:

- за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Без ПДВ.

Увага! Скарги, подані до органу оскарження до 15:00, будуть зареєстровані в день подачі скарги. Скарги, подані до органу оскарження після 15:00, будуть зареєстровані наступного робочого для після подачі скарги.

Адреса: вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України