Головна » Звернутися в АМКУ » Подати заяву про порушення
Подати заяву про порушення

Порядок розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі про захист від недобросовісної конкуренції, органами Антимонопольного комітету України визначено главою VII Закону України «Про захист економічної конкуренції», главою 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також Правилами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ).

Особами, які мають право подавати заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції) Є СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права (примірна форма заяви) (подається виключно в письмовому вигляді).

 ЗАЯВА про порушення розглядається протягом 30 календарних днів, а у разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана ЗАЯВНИКОМ, строк розгляду заяви може бути подовжений на 60 календарних днів, про що ВАС письмово повідомить орган Комітету, що уповноважений її розглядати.

Встановивши, що ЗАЯВУ подано без додержання вимог, викладених у пункті 18 Правил розгляду справ, і це перешкоджає її розгляду, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово ВАС повідомляє і надає ВАМ строк для усунення недоліків. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви.

У разі невиконання ВАМИ зазначених вимог у встановлений строк ВАША заява може бути залишена без розгляду, про що ВАС письмово повідомлять. Залишення заяви без розгляду не позбавляє ВАС права звернутися до Комітету, відділення з повторною заявою про порушення.

Якщо ВИ відмовилися від ЗАЯВИ, вона залишається без розгляду, але це не є перешкодою для продовження Комітетом, відділенням дослідження з питань, порушених у ній.

Розгляд ЗАЯВИ може бути зупинено:

-  з власної ініціативи відповідного органу Комітету, голови територіального відділення, за заявою особи, що подала заяву, до завершення розгляду органом Комітету, судом пов'язаної з цією заявою іншої справи

-  до вирішення органом Комітету чи іншим державним органом пов'язаного з нею іншого питання.

Про зупинення розгляду заяви та його поновлення приймається розпорядження, які надсилається ЗАЯВНИКУ протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Державний уповноважений Комітету, голова територіального відділення можуть відмовити у розгляді ЗАВИ, поданої одним і тим же ЗАЯВНИКОМ з одного й того ж питання, якщо питання, порушені у раніше поданій заяві, розглянуті по суті.

У разі не виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноважений, голова відділення відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється ЗАЯВНИКУ (пункт 20 Правил розгляду справ).

ЗАЯВНИКУ може бути відмовлено у розгляді справи на підставі частини другої статті 36 Закону України "Про захист економічної конкуренції", коли дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на ринку.

ВАЖЛИВО: особи, права яких порушені діями, визначеними Законом як недобросовісна конкуренція, звертаються до Комітету, його територіальних відділень протягом шести місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав. Закінчення вказаного строку звернення із заявою про недобросовісну конкуренцію є підставою для відмови у розгляді заяви. Однак, якщо Комітет, його територіальне відділення визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою, порушене право підлягає захисту (стаття 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Особи, права яких не порушуються внаслідок неправомірних дій у конкуренції, можуть повідомляти Комітет, його територіальні відділення про дії (бездіяльність) суб’єктів господарювання, органів державної влади або органів місцевого самоврядування, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ТАКІ ПОВІДОМЛЕННЯ НЕ Є ЗАЯВАМИ ПРО ПОРУШЕННЯ у розумінні абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції». До них не може бути застосовано норми щодо розгляду органами Комітету заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У разі, якщо внаслідок такого повідомлення органом Комітету будуть розпочаті процесуальні дії, особа, яка його надала, не буде мати процесуальних прав заявника у цій справі).

Повідомлення може бути оформлене ВАМИ у довільній письмовій формі з викладенням відомих ВАМ дій або бездіяльності суб’єктів господарювання, органів державної влади або органів місцевого самоврядування (вказати назву, інші відомі реквізити, зокрема поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), які на ВАШУ думку містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ВАША інформація обов’язково буде прийнята до уваги органом Комітету під час виконання своїх завдань та функцій.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України