Головна » Законодавство
Закон - на захисті конкуренції

У порівнянні із цивільним чи кримінальним законодавством, історія яких налічує тисячоліття, законодавство про захист економічної конкуренції дуже молоде. Тим не менш, у сучасному світі законодавче встановлення правил конкуренції належить до найважливіших важелів впливу на економіку. Відповідні закони існують у більш ніж ста країнах, у тому числі практично в усіх економічно розвинених.

 

Значення законодавства про захист конкуренції випливає з її місця в системі ринкового господарювання. Сьогодні ні в кого не виникає сумніву, що конкуренція – двигун економіки. Саме вільне змагання підприємців з метою набуття за рахунок власних досягнень переваг над іншими створює ряд важливих умов успішного поступу суспільства. В економічній сфері воно є передумовою оптимального розподілу обмежених суспільних ресурсів, їх максимально ефективного використання кожним окремим виробником, науково-технічного прогресу. У соціально-політичні сфері наслідками вільної конкуренції є підвищення загального добробуту як основи добробуту й свободи кожного члена суспільства, свобода вибору кожним економічних і, відповідно, суспільної влади в окремих осіб або груп осіб.

 

Одним з основних напрямів державного захисту економічної конкуренції є виявлення та припинення правопорушень, які обмежують, усувають, не допускають або спотворюють її (антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, антиконкурентні дії державних органів, обмежувальна ділова практика, добросовісна конкуренція), призводять або можуть призвести до ущемлення прав підприємців та споживачів, неможливого за умови значної конкуренції [зловживання монопольним (домінуючим) становищем], або перешкоджають державному контролю над дотриманням вимог законодавства у сфері конкуренції та монополізму.

 

Законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові механізми, спрямовані на попередження антиконкурентних узгоджених дій підприємців, антиконкурентних дій державних органів, запобігання монополізації товарних ринків. Їх основу складають три види попереднього контролю, що здійснюється Антимонопольним комітетом України: попередній контроль над узгодженими діями суб’єктів господарювання, метою якого є недопущення антиконкурентних змов підприємців; попередній контроль над концентрацією суб’єктів господарювання, покликаний попереджати появу на ринку монопольних утворень при злитті чи приєднанні підприємств, створенні нових підприємств, набутті корпоративних прав або набутті контролю одного суб’єкта господарювання над іншим у будь-який спосіб; попередній контроль за прийняттям рішень органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю.

 

Нарешті, законодавство передбачає розробку і внесення рекомендації, спрямованих на розвиток підприємництва та конкуренції, попередження зловживань монопольним становищем і недобросовісної конкуренції.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України