Головна » Прес-центр » Новини АМКУ » 2018
12.01.2018
АМКУ надав рекомендації Мінфіну по банкам державного сектору

На засіданні Антимонопольного комітету України 28.12.2017 схвалені рекомендації Міністерству фінансів України, спрямовані на розвиток підприємництва і конкуренції на ринку банківських послуг.

Законодавство встановлює особливості регулювання  діяльності  державних банків  та банків із державною часткою, в тому числі в контексті компетенції Міністерства фінансів.

Банківським законодавством передбачено, що в державних банках вищим органом управління є наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю правління банку; для банків з державною часткою встановлено обов’язок створити раду банку – орган контролю, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу (правління).

Враховуючи коло питань, вирішення яких відповідно до Закону належить до виключної компетенції наглядової ради, наглядова рада має вирішальний вплив на ринкову поведінку банку, тому ефективне функціонування наглядової ради є одним із визначальних факторів роботи банку та його розвитку.

Ринкове становище банків державного сектору[*] та одночасне заміщення одними й тими ж особами посад голів та членів наглядових рад у декількох банках державного сектору, які фактично мають конкурувати між собою, може потенційно призвести до здійснення ними погодженої поведінки або вирішального впливу на ринок.

Відповідний вплив на діяльність банків державного сектору здійснює Міністерство фінансів України, яке наділено повноваженнями щодо:

·  формування та проведення у межах повноважень, передбачених Законом, єдиної державної фінансової політики, зокрема щодо розвитку державних банків та внесення на розгляд Уряду проектів рішень стосовно погодження завдань на голосування представникам Кабінету Міністрів України у складі наглядових рад державних банків;

·  управління корпоративними правами в банках із державною часткою.

Зазначені у рекомендаціях питання є актуальними та можуть бути враховані в тому числі під час розроблення Міністерством фінансів України оновленої стратегії розвитку банків державного сектору, одним із елементів якої можуть стати напрями удосконалення корпоративного управління зазначених суб’єктів з метою недопущення спотворення конкуренції між банками державного сектору.

* Під поняттям «банки державного сектору» розуміються державні банки та банки з державною часткою

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України