Головна » Звернутися в АМКУ » Подати заяву про отримання висновків у формі рекомендаційних роз'яснень
Подати заяву про отримання висновків у формі рекомендаційних роз'яснень

З метою запобігання порушенням конкурентного законодавства, підвищення передбачуваності його застосування, у суб'єктів господарювання є можливість отримання від Антимонопольного комітету України висновків у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій положенням законодавства про захист економічної конкуренції.

 Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України суб’єктами господарювання на підставі наданої ними інформації надаються висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням статей 6, 10, та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (стаття 14 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

 ЗАЯВА про надання висновків щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням норм відповідних Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» складається ЗАЯВНИКОМ (суб’єктом господарювання) у довільній формі та подаються у письмовому вигляді до Антимонопольного комітету України.

 В заяві, зокрема, має бути зазначено:

1. Найменування органу, до якого подається заява ;

2. Інформація про ЗАЯВНИКА:

- найменування (для юридичних осіб), ім'я контактної особи, номер засобу зв'язку (телефон, факс тощо), а також адреса електронної пошти;

якщо заява подається представником, у ній зазначаються ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові) представника, його поштова адреса, номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), адреса електронної пошти. Одночасно із заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника;

- місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб підприємців), інші реквізити сторін, зокрема поштову адресу.

3. Зміст дії, про надання висновку за яким ВИ як ЗАЯВНИК звертаєтесь.

4. Документ, що підтверджує сплату збору за подання ЗАЯВИ (відповідно до статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за подання ЗАЯВИ справляється плата у розмірі 320 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Зарахування коштів за подання заяви про надання висновку у формі рекомендаційних роз'яснень щодо відповідності дій суб'єктів господарювання положенням статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» здійснюється на відповідний рахунок: отримувач: Антимонопольний комітет України, банківські реквізити Антимонопольного комітету України вказано тут. призначення платежу: за надання висновку відповідно до статті 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Неподання до Комітету документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом Комітету про що Заявник повідомляється листом. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви. У разі несплати суми збору (плати) у вказаний строк, заява залишається без розгляду.

5. Перелік документів і відомостей, що додаються до заяви.

6. Заява підписується повноважною посадовою особою заявника - юридичної особи або його представником, заявником - фізичною особою або його представником.

 ВАЖЛИВО: Висновок Комітету залежатиме від наявності у матеріалах, доданих до заяви, обґрунтованих доказів того, що поширювана інформація є правдивою, повною та точною і базується на фактичних, документально підтверджених обставинах.

Тому до заяви доцільно додавати наявні у ВАС документи та інші матеріали, що підтверджують викладені у заяві обставини, зокрема документальне підтвердження правдивості, повноти та точності інформації, яка складає повідомлення суб'єкта господарювання.

Документи та інформація іноземною мовою повинні супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується в установленому порядку.

 При підготовці заяви, документів та інших матеріалів, що підтверджують викладені у заяві обставини слід мати на увазі, що Рекомендаційні роз'яснення надаються виключно на підставі наданої у заяві інформації та доданих до неї документів і відомостей без проведення додаткових досліджень із залученням третіх осіб

 За результатами розгляду заяви Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України робляться такі висновки:

а) дії суб'єкта господарювання, описані у Заяві, містять або можуть містити ознаки порушення законодавства, передбачені статтями 6, 10, та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

б) дії суб'єкта господарювання, описані у Заяві, не містять або не можуть містити ознак порушення законодавства, передбачених статтями 6, 10, та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;

в) наданої заявником інформації недостатньо для надання однозначного висновку щодо наявності/відсутності у діях суб'єкта господарювання, описаних у Заяві, ознак порушення законодавства, передбачених статтями 6, 10, та 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Такий висновок може бути наданий, зокрема, у разі відсутності у Заяві інформації:

- яка підтверджує повноту, точність та правдивість відповідних відомостей (зокрема, висновки експертів, науковців, результати проведених досліджень, маркетингові дослідження тощо);

- яка дозволяє зробити висновок про можливий вплив відповідних відомостей на наміри споживачів щодо придбання чи реалізації певних товарів, робіт, послуг суб'єкта господарювання (зокрема, якісні характеристики, цінові показники тощо).

Заява залишається без розгляду в разі надходження від заявника клопотання про відкликання заяви, кошти за здійснений розгляд не повертаються

Отримання висновку про недостатність наданої інформації для здійснення висновку щодо наявності/відсутності у діях суб'єкта господарювання, описаних у Заяві, ознак порушення законодавства, не позбавляє ВАС права звернутися до Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з заявою повторно.

 

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України