Головна » Про АМКУ » Міжнародне співробітництво » Європейська та євроатлантична інтеграція » Прогрес у виконанні Порядку денного асоціації Україна - ЄС за розділом "Конкуренція"
31.07.2018
Прогрес у виконанні Порядку денного асоціації Україна - ЄС за розділом "Конкуренція"

Антимонопольна політика

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 167 схвалено розроблені Комітетом плани імплементації актів законодавства ЄС;

30 вересня 2015 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції" від 15.09.2015 № 679-VIII; в зазначеному Законі враховані пропозиції Комітету щодо внесення змін, зокрема, до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель". Додатково повідомляємо, що відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про публічні закупівлі" Закон України "Про здійснення державних закупівель" втратив чинність 01.08.2016

Розроблено, схвалено та опубліковано Рекомендаційні роз’яснення щодо застосування положень частин другої та п’ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та частин першої та другої статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 15.09.2015 № 16-рр.

9 серпня 2016 року Комітетом прийнято, за результатами практичного застосування рекомендаційних роз’яснень від 15.09.2015 №16-рр, оновлені Рекомендаційні роз’яснення Антимонопольного комітету України від 09.08.2016 № 39-рр. Органи Комітету визначають розмір штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до Рекомендаційних роз’яснень від 09.08.2016 № 39-рр щодо принципів визначення розмірів штрафів, які розроблені відповідно до статті 255 Угоди про асоціацію, з метою забезпечення прозорості та передбачуваності правозастосування.

Розроблено, схвалено та опубліковано роз’яснення щодо принципів, які застосовуються під час проведення оцінки випадків горизонтального злиття «Щодо порядку застосування частини першої статті 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо оцінки горизонтальних концентраційвід 27.12.2016 № 49-рр.

Запровадження обов'язку публікувати рішення АМКУ на офіційному сайті органу, визначення порядку використання конфіденційної інформації, врегулювання питань доступу до неконфіденційної версії інформації у справах про порушення та у справах про концентрацію.

12.11.2015 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України» № 782-19 яким, зокрема, встановлюється обов'язок Комітету публікувати рішення, прийняті за результатами розгляду заяв та справ про узгоджені дії чи концентрацію.

Разом з цим, з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності, Комітет запровадив 15.07.2015 публікацію рішень, прийнятих на його засіданнях. Оприлюдненню підлягають усі рішення Комітету, зокрема, щодо результатів розгляду заяв та справ про узгоджені дії чи концентрацію.

Рішення Комітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України за адресою: www.amc.gov.ua,  у розділі «Рішення та рекомендації».

Комітетом розроблено, прийнято розпорядження від 12.10.2017 № 10-рп «Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.11.2017 за № 1364/31232 (стосовно постачання та використання товарів). Визначено, відповідно до підходів ЄС, випадки вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання, які є дозволеними і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Державна допомога

На виконання міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою СОТ, Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Порядком денним асоціації Україна – ЄС, Верховною Радою України 01.07.2014 було прийнято Закон України № 1555-VII «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Закон набрав чинності в повному обсязі 02.08.2017.

Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, а також спрямовано на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги.

Комітетом було розроблено проект нормативно-правового акту, яким затверджуватимуться критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на захист навколишнього природного середовища, перебуває на повторному узгодженні у ЦОВВ.

Комітетом також створено Робочу групу щодо розробки проекту Закону, яким вноситимуться відповідні зміни до Податкового та Митного кодексів, з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону про державну допомогу.

1. Результат, який досягнутий у 2 кварталі 2018 року:

1. Комітет проводить веб-конференції для надавачів державної допомоги щодо застосування законодавства у сфері державної допомоги на базі територіальних відділень Комітету, проведено понад 1350 телефонних консультацій з надавачами державної допомоги.

2. Надано 90 роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги в тому числі:

- роз'яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 17 квітня 2018 р. Київ № 5-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги»;

- роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 18 травня 2018 року Київ №6-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги стосовно діяльності у сфері культури».

2. Отримано повідомлень про:

- нову державну допомогу – 142;

- програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом – 6.

За результатами розгляду повідомлень Комітетом прийнято 40 рішень за результатами розгляду повідомлення про державну допомогу серед яких:

- 30 рішень Комітету, що підтримка не є державною допомогою, у зв’язку з неекономічною діяльністю суб’єктів господарювання (відсутність впливу на конкуренцію);

- 4 рішення щодо підтримки суб’єктів природніх монополії (не спотворюють конкуренцію і не є державною допомогою);

- 5 рішень щодо компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес (не є державною допомогою);  

- 1 рішення щодо допустимості державної допомоги, яка надавалась на для підтримки культури та збереження культурної спадщини.

3. Взаємодія із Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами

У звітному періоді продовжувалася реалізація в Антимонопольному комітеті України проекту технічної допомоги Європейського Співтовариства «Підтримка Антимонопольного комітету України у впроваджені правил державної допомоги», зокрема експертами проекту надавалися консультації під час підготовки роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги.

4. План роботи на наступний звітний період (ІІІ квартал) та очікувані результати від його реалізації:

1) Комітет проводить активну роботу з підготовки законопроекту про внесення змін у Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», зокрема щодо:

- доповнення визначення «державної допомоги» в частині впливу на торгівлю між Україною та ЄС, з метою приведення визначення у відповідність до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

- розділення економічної та неекономічної діяльності суб’єкта господарювання з метою приведення до положень acquis ЄС;

- запровадження тесту балансування, а також приведення положень щодо інвестування в об’єкти інфраструктури та послуг загального економічного інтересу у відповідність до права ЄС;

- спрощення процедури подання надавачами інформації про програми підтримки, що існували на день набрання чинності Законом.

2) Розробляються критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на підтримку окремих галузей економіки, зокрема у вугільній сфері та у банківському секторі, з урахуванням відповідного права ЄС.

- робота з розробки проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

3) Надання роз’яснень з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги.

4) Надання консультацій надавачам державної допомоги для підвищення рівня обізнаності органів влади всіх рівнів щодо застосування законодавства у сфері державної допомоги.

5) Виконання на належному рівні завдань, покладених на Комітет відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

6) Навчання фахівців територіальних відділень в частині здійснення моніторингу за державною допомогою та надання консультацій надавачам державної допомоги на регіональному рівні з питань державної допомоги.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України