Головна » Прес-центр » Новини АМКУ » 2017
12.04.2017
АМКУ надав рекомендації облдержадміністраціям

За результатами розгляду численних скарг громадян щодо підвищення автоперевізниками тарифів на перевезення пасажирів на відповідних автобусних маршрутах загального користування органами Комітету було проведено дослідження, в результаті якого було встановлено, що облдержадміністрації не здійснюють належний контроль за перевізниками, які обслуговують пасажирів на маршрутах загального користування на відповідних територіях.

Відповідно до статей 43 і 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах, і організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладаються на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Таким чином, запропонована перевізниками вартість перевезення пасажирів може фіксуватись під час проведення конкурсу, тому питання щодо обґрунтованості ціноутворення пасажирських перевізників лежить у площині контролю договірних взаємовідносин між автомобільними перевізниками та відповідними обласними та районними державними адміністраціями.

Разом з тим, під час проведеного органами Комітету дослідження встановлено, що з усіх організаторів перевезень лише кілька обласних та районних держадміністрацій продовжують здійснювати покладені на них законодавством контрольні функції щодо організації перевезень пасажирів.

Більшість обласних та районних державних адміністрацій не виконують покладених на них Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільний транспорт» та іншими нормативними документами повноважень щодо організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування та здійснення державного регулювання та контролю у сфері автомобільного транспорту. Внаслідок самоусунення облдержадміністраціям від контролю за встановленням (зміною) автомобільними перевізниками тарифів на перевезення пасажирів, відбувається безконтрольне підняття перевізниками тарифів на проїзд, та як наслідок, виникнення соціальної напруги та обурення населення.

Крім цього, за результатами дослідження встановлено, що обласними та більшістю районних державних адміністрацій під час проведення конкурсів серед перевізників, взагалі не розглядається така умова конкурсу як вартість перевезення.

Враховуючи викладене, з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, Комітет надав обласним державним адміністраціям такі обов’язкові для розгляду рекомендації:

1. Забезпечити перевірку вже укладених (чинних) договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських та міжміських (внутрішньообласних) маршрутах, укладених обласними державними адміністраціями з автомобільними перевізниками, на наявність таких умов організації перевезень, як вартість перевезення пасажирів (тарифи) та порядок зміни перевізниками вартості перевезення пасажирів (тарифів), а за відсутності таких умов – ініціювати внесення відповідних змін до укладених договорів з перевізниками.

2. Забезпечити проведення конкурсного відбору перевізників з урахуванням вартості їх послуг, за результатами якого укладати договори про організацію перевезень пасажирів, в яких передбачати, зокрема:

2.1. Вартість проїзду, за якою перевізники будуть здійснювати перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

2.2. Умови, за яких можлива зміна перевізниками вартості (тарифів) на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, та порядок (умови) ініціювання та внесення таких змін у договори.

3. Забезпечити виконання районними державними адміністраціями, які є організаторами перевезень, зобов’язань, зазначених у пунктах 1 та 2 цих рекомендацій.

Про результати розгляду цих рекомендацій обласні державні адміністрації повинні повідомити Антимонопольний комітет України у 30 денний строк з дня їх отримання.

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України