Головна » Звернутися в АМКУ » Доступ до публічної інформації
Шановні громадяни, представники суб'єктів господарювання та об'єднань!

Звертаємо увагу на необхідність правильного оформлення запитів, звернень, заяв тощо, які подаються в Антимонопольний комітет України.

Практика розгляду органами Антимонопольного комітету України (надалі – Комітет) запитів про доступ до публічної інформації в 2015 році засвідчила, що одна третина запитів на інформацію не можуть бути задоволені Комітетом.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

З формою для запиту на інформацію, стислою інструкцію щодо подання запиту можна ознайомитися тут: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=141641&schema=main

Згідно з пунктом 5 розділу першого Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України, затвердженої розпорядженням Комітету від 16.03.2018 № 6-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.04.2018 за № 429/31881, Комітет не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб. З Інструкцією можна ознайомитися тут: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=141641&schema=main

Якщо для задоволення запиту на публічну інформацію необхідно провести аналітичну обробку та/або узагальнення даних (в тому числі надати статистичну інформацію про кількість певних подій, які мали місце в Комітеті та/або в територіальних відділеннях Комітету), створити правову інформацію, надати консультацію чи роз’яснення з правових питань, то запитувачу у відповіді Комітету (підготовленій протягом п’яти робочих днів) буде повідомлено, що інформація, яка запитується, не є публічною відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки потребує створення.

Комітет як державний орган із спеціальним статусом є не лише розпорядником публічної інформації, а і суб’єктом надання безоплатної правової допомоги, органом, до якого мають право звертатися громадяни, органом, до якого можна звернутися із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції тощо.

При цьому надання на запит публічної інформації, надання безоплатної правової допомоги, розгляд звернень громадян та заяв про порушення конкурентного законодавства є різними процедурами, які регулюються різними Законами України.

Враховуючи зазначене, звертаємо увагу на права громадян, передбачені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Поняття безоплатної первинної правової допомоги включає вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова  допомога  включає  такі  види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв,  скарг  та  інших  документів  правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Терміни надання безоплатної первинної правової допомоги зазначені у статті 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Так, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. У разі, якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої  влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Звернення громадян, що не стосуються надання первинної правової допомоги, та в яких не йдеться про доступ до публічної інформації, подаються в Комітет та розглядаються на підставі Закону України «Про звернення громадян». З текстом Закону Ви можете ознайомитися тут: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/88503.

Якщо звернення громадянина містить інформацію про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то, готуючи таке звернення, необхідно знати, що незалежно від того, хто є заявником, до змісту звернення висуваються додаткові вимоги, визначені законодавством. Порядок звернення до Комітету у випадках порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції), знаходиться  тут: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/85296

Зокрема, заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції мають відповідати пункту 18 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами). З текстом Правил можна ознайомитися тут: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/113543

Звертайтесь в Комітет на підставі одного із вищезазначених Законів («Про доступ до публічної інформації», «Про безоплатну правову допомогу», «Про звернення громадян»), робіть вірні посилання на такий Закон, а також враховуйте наступне:

називайте свій документ відповідно до потрібного закону та максимально точно: або «Запит на публічну інформацію» або «Звернення про безоплатну правову допомогу» або заява (скарга, клопотання, пропозиція, якщо звертаєтесь, як громадянин) або заява про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

В Комітеті розглядатимуть звернення на підставі того закону, на який є посилання у зверненні, та готуватимуть відповідь у терміни, визначені відповідним законом.

Правильність оформлення звернення (запиту, заяви тощо) напряму впливає на зміст  відповіді, яку Ви отримаєте.

У разі виникнення питань, можна звернутися на особистий прийом до керівництва Комітету, зателефонувати на гарячу телефонну лінію 044-251-62-69 або на пряму телефонну лінію 044-594-64-10, проведення якої відбувається за графіком, з якими можна ознайомитися тут: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/115534

 

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України