Головна » Законодавство » Регуляторна діяльність » Оприлюднення регуляторних актів
06.10.2015

Проект

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: D:\Мои документы\Softline\PortalManager-AMKUMOD\1.0.6.1.0.2.0\Temp\TempHtml.files\PM781image002.png

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                      2015 р. №

Київ

Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                              А. ЯЦЕНЮК


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                           2015 р. №

 

 

 

ПОРЯДОК

повернення незаконної державної допомоги,

недопустимої для конкуренції

 

1. Цей Порядок визначає механізм повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції (далі – незаконна державна допомога).

 

2. Підставою для повернення незаконної державної допомоги є рішення про повернення незаконної державної допомоги, яке приймається Антимонопольним комітетом (далі – Уповноважений орган) за результатами розгляду справи про державну допомогу та надсилається надавачеві незаконної державної допомоги, органу Казначейства, який обслуговує надавача незаконної державної допомоги, Мінфіну (місцевому фінансовому органу) та отримувачу такої допомоги протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рішення про повернення незаконної державної допомоги розміщується на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу протягом трьох днів з дня його прийняття.

 

3. Рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги є обов'язковим для виконання надавачем та отримувачем такої допомоги, крім випадків:

рішення стосується незаконної державної допомоги, стосовно якої минув строк, встановлений частиною п'ятою статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі – Закон);

надання надавачем незаконної державної допомоги обґрунтованих пояснень про неможливість виконання рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги у зв’язку з ліквідацією отримувача незаконної державної допомоги, що підтверджується записом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

4. У рішенні Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги зазначаються:

підстави для визнання державної допомоги незаконною;

обсяги незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню;

надавачі незаконної державної допомоги;

отримувачі незаконної державної допомоги;

строки для її повернення;

заходи, які має вжити надавач незаконної державної допомоги з метою приведення акта законодавства чи акта індивідуальної дії на підставі якого було надано незаконну державну допомогу, у відповідність до вимог Закону (у разі встановлення Уповноваженим органом, що незаконна державна допомога надана на підставі акта законодавства чи акта індивідуальної дії, прийнятого без дотримання вимог Закону);

заходи, які має вжити отримувач незаконної державної допомоги для її повернення;

обсяг відсотків, нарахованих на обсяг незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню;

інша інформація, відповідно до вимог законодавства.

 

5. Надавач незаконної державної допомоги зобов’язаний вжити вичерпних заходів для забезпечення повернення державної допомоги її отримувачем та повідомити про їх вжиття Уповноваженому органу у визначений рішенням Уповноваженого органу строк, але не пізніше двох місяців з дня оприлюднення рішення про повернення незаконної державної допомоги.

 

6. Строк для повернення незаконної державної допомоги не може перевищувати чотирьох місяців з дня оприлюднення рішення про повернення незаконної державної допомоги.

 

7. Обсягом незаконної державної допомоги, який підлягає поверненню, є кінцева фінансова вигода, надана отримувачу державної допомоги в грошовій одиниці України – гривні.

У разі надання державної допомоги в іноземній валюті, обсяг її повернення обчислюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком на день повернення незаконної державної допомоги.

 

8. Під обсягом незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню, з урахуванням форм державної допомоги, визначених частиною першою статті 4 Закону, розуміється:

у разі надання субсидій, грантів, дотацій, гарантій – обсяг наданих бюджетних коштів;

у разі надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів, зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування – обсяг, який обчислюється як різниця між сумою податку (збору, обов’язкового платежу), фінансового зобов’язання суб’єкта господарювання, нарахованого відповідно до законодавства і фактичною сумою, отриманою від отримувача державної допомоги;

списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб'єктам господарювання – сума списаного боргу, включно із заборгованістю за надані державні послуги, штрафних санкцій, компенсація збитків суб’єктам господарювання та обсяг доходів, які надавач державної допомоги міг би отримати;

у разі надання кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами – обсяг наданих кредитів та коштів, отриманих як різниця між сумою нарахованих банками та фактично сплачених отримувачем відсотків за користування кредитом;

у разі надання, прямо чи опосередковано, суб'єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб'єктів господарювання за цінами, вище ринкових, продаж державного майна за цінами, нижче ринкових – обсяг коштів, який обчислюється як різниця між ринковою ціною і фактично сплаченою отримувачем ціною за поставку товарів, надання послуг, продажем державного майна;

у разі збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів - обсяг коштів, на який було збільшено обсяг державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів.

 

9. На обсяг незаконної державної допомоги, яка підлягає поверненню на підставі рішення Уповноваженого органу, також нараховуються відсотки починаючи з дня її надання і до повного її повернення, які встановлюються у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла у зазначений період.

 

10. Повернення незаконної державної допомоги разом з нарахованими відсотками за весь строк користування такою допомогою здійснюється у дохід загального фонду відповідного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів "Інші надходження".

 

11. З метою повернення незаконної державної допомоги, її отримувач у строк, що не перевищує чотирьох місяців з дня оприлюднення рішення Уповноваженого органу про повернення незаконної державної допомоги:

- перераховує, зазначений в такому рішенні, обсяг незаконної державної допомоги разом з нарахованими на цей обсяг відсотками за весь строк користування нею за рахунок власних (небюджетних) коштів у дохід загального фонду відповідного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів "Інші надходження";

- інформує про виконання такого рішення Уповноважений орган та надавача незаконної державної допомоги з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, які підтверджують таке перерахування.

 

12. У разі невиконання рішення про повернення незаконної державної допомоги, Уповноважений орган вживає заходів, передбачених частиною третьою статті 14 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 

_____________________

 

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України