Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада » Документи 2015
25.06.2015

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

25 червня 2015 року

 

 

Головував

Завада Олександр Леонідович

 

Присутні

ПІБ

члени Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (ГР)

Завада Олександр Леонідович – Голова ГР

Свечкар Ігор Володимирович – заступник Голови ГР

Ахтирський Олег Вадимович

Бартковський Ігор Ілліч

Височина Любов Веніамінівна

Гитченко Світлана Іванівна

Гладка Вікторія Володимирівна

Годовська Тетяна Борисівна

Горбатенко Андрій Олександрович

Дорошенко Олексій Олександрович

Дяченко Олександр Валерійович

Загороднюк Галина Павлівна

Кияшко Юрій Іванович

Комарова Олена Олександрівна

Корнієнко Сергій Володимирович

Котлякова Лариса Костянтинівна

Куковський Володимир Васильович

Ландар Алла Петрівна

Мамчур Юрій Ігоревич

Михайлечко Сергій Михайлович

Нікітіна Тетяна Василівна

Нота Микита Вікторович

Ошеров Леонід Михайлович

Покотило Ігор Миколайович

Пустовіт Олексій Вікторович

Сивий Роман Богданович

Смирнова Ксенія Володимирівна

Філон Дмитро Володимирович

Цільвік Олег Валерійович

Черепов Леонід Володимирович

Юрочкіна Світлана Олександрівна

уповноважені представники членів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Мошківська Олена Миколаївна

(від Лук’яненка А.В.)

Завада Олександр Леонідович

(від Оліфер Г.І.)

Захаров Володимир Георгійович

(від Бабенка О.П.)

Зірник Юлія Олександрівна

(від Крижанівської О.О.)

Солод Андрій Григорович

(від Соколовського В.Є.)

Наконечна Наталя Михайлівна

(від Мартиненка О.П.)

Тараник Дмитро Петрович

(від Саєнка В.В.)

Белофастова Олена Іванівна

(від Кравченко І.М.)

Третьяков Олександр Васильович

(від Кота О.О.)

Алексюк Микола Ігоревич

(від Фефелова О.Ю.)

представники Антимонопольного комітету України

Терентьєв Ю.О. – Голова Антимонопольного комітету України

Талах В.М. – Директор департаменту конкурентної політики

Федосієнко М.М. – Директор Юридичного департаменту

Харченко П.Г. – начальник Управління розслідувань недобросовісної конкуренції

Григорян О.О. – начальник Відділу зв’язків з громадськістю, взаємодії з засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації

Пазиченко С.М. – т.в.о. секретаря ГР

запрошені

 

Бойчук Євген Ігорович – керівник Громадської спілки

"Центр підтримки нових бізнес проектів"

 

СЛУХАЛИ:

 

1. Щодо допущення представників членів Громадської ради при АМКУ до участі у засіданні Громадської ради.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

1.1.              Допустити до участі у засіданні Громадської ради при АМКУ представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю, а саме:

1. Белофастову Олену Іванівну (уповноваженого представника від Кравченко І.М.)

2. Мошківську Олену Миколаївну (уповноваженого представника від Лук’яненка А.В.)

3. Захарова Володимира Георгійовича (уповноваженого представника від Бабенка О.П.)

4. Заваду Олександра Леонідовича (уповноваженого представника від Оліфер Г.І.)

5. Зірник Юлію Олександрівну (уповноваженого представника від Крижанівської О.О.)

6. Солод Андрія Григоровича (уповноваженого представника від Соколовського В.Є.)

7. Наконечну Наталю Михайлівну (уповноваженого представника від Мартиненка О.П.)

8. Тараник Дмитра Петровича (уповноваженого представника від Саєнка В.В.)

9. Третьякова Олександра Васильовича (уповноваженого представника від Кота О.О.)

10. Алексюк Миколу Ігоревича (уповноваженого представника від Фефелова О.Ю.)

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

2. Щодо затвердження порядку денного чергового засідання Громадської ради при АМКУ.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради:

 

1. Основні напрямки реформування діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики.

2. Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

3. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

4. Про удосконалення процедурних та методологічних засад застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції на шляху покращення якості ринку молочних продуктів в Україні та недопущення фальсифікацій молочної продукції.

5. Про склад Чернівецького та Житомирського територіального осередку Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

6. Про участь членів Громадської ради у засіданнях Громадської ради.

7. Про склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

8. Про обрання Голів та заступників Голів Комітетів.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

 

 

 

3. Основні напрямки реформування діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики.

/Завада О.Л., Терентьєв Ю.О., Годовська Т.Б., Дорошенко О.О., Покотило І.М., Гладка В.В./

 

ВИРІШИЛИ:

 

3.1. Інформацію про напрямки реформування діяльності Антимонопольного комітету України та конкурентної політики взяти до відома.

3.2. Членам Громадської ради надати пропозиції щодо системних змін у сфері захисту та розвитку конкуренції з метою подання їх Антимонопольному комітету України для розгляду та використання в роботі.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

4. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

/Завада О.Л., Терентьєв Ю.О., Гладка В.В., Талах В.М., Харченко П.Г., Федосієнко М.М., Покотило І.М., Годовська Т.Б., Михайлечко С.М., Третьяков Т.В./

 

ВИРІШИЛИ:

 

4.1. Підтримати пропозиції Правового комітету надати народним депутатам України вироблені Громадською радою пропозиції щодо вдосконалення Законопроекту, а саме: з метою створення належних умов для розроблення методики визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яка має бути затверджена розпорядженням АМКУ, встановити у перехідних положеннях Законопроекту строк у 6 місяців для розроблення та затвердження АМКУ відповідного документу.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

4.2. Правовому комітету додатково опрацювати питання щодо встановлення законом додаткових вимог до процесуальних засад розгляду судом скарг на рішення органів АМКУ.

 

Голосували: «за» – одноголосно, «проти» – 3, «утримались» – 2.

 

4.3. Підтримати рішення Правового комітету щодо особливостей встановлення розміру штрафів у разі відсутності доходу (виручки) суб’єкта господарювання.

 

Голосували: «за» – 21, «проти» – 0, «утримались» – 10, «не голосували» – 10.

 

5. Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

/Завада О.Л., Пазиченко С.М., Годовська Т.Б., Михайлечко С.М., Котлякова О.Л./

 

ВИРІШИЛИ:

5.1. Членам Громадської ради в місячний строк подати пропозиції до проекту нового Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України.

5.2. Правовому та Регламентному комітету узагальнити отримані пропозиції та підготувати проекти всіх нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Громадської ради.

5.3. Надати підготовлені матеріали до Юридичного департаменту Антимонопольного комітету України для розгляду та аналізу.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

6. Про удосконалення процедурних та методологічних засад застосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції на шляху покращення якості ринку молочних продуктів в Україні та недопущення фальсифікацій молочної продукції.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

6.1. Перенести розгляд питання на наступне засідання Громадської ради.

6.2. Комітету з питань недобросовісної конкуренції доопрацювати підготовлений проект листа з урахуванням того, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії заборони на проведення перевірки малого та середнього бізнесу до кінця 2016 року.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

7. Про склад Чернівецького та Житомирського територіального осередку Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

/Пазиченко С.М., Завада О.Л./

 

ВИРІШИЛИ:

 

 

 

7.1. За заявою інституту громадянського суспільства (Чернівецька міська громадська організація «Громадський контроль») включити до складу осередку Громадської ради Чернівецького обласного територіального відділення Паламарчука Олександра Костянтиновича.

 

7.2. За заявою інституту громадянського суспільства (Об'єднання організацій роботодавців Житомирської області) включити до складу осередку Громадської ради Житомирського обласного територіального відділення Дмитрука Олександра Володимировича.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

8. Про участь членів Громадської ради у засіданнях Громадської ради.

/Пазиченко С.М.,Завада О.Л./

 

ВИРІШИЛИ:

 

8.1. Підтримати ініціативу Регламентного комітету та погодити текст звернення щодо надання письмового пояснення причин відсутності на засіданнях Громадської ради Мисловича Станіслава Михайловича, уповноваженого представника Громадської організації «Правий сектор Солом`янка» (додається).

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

9. Про склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

/Пазиченко С.М., Завада О.Л./

 

ВИРІШИЛИ:

 

9.1. За заявою інституту громадянського суспільства (Всеукраїнська профспілка виробничників і підприємців) виключити зі складу Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Лук’яненка Артема Володимировича та замість нього включити до її складу уповноваженого представника Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців Мошківську Олену Миколаївна.

 

9.2. Регламентному та Правовому комітетам розглянути заяви кандидатів на членство в Громадській раді з урахуванням положення постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

 

10. Про обрання Голів та заступників Голів Комітетів.

/Пазиченко С.М., Завада О.Л./

 

ВИРІШИЛИ:

 

10.1. Обрати Головою Регламентного комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Котлякову Л.К.

10.2. Обрати заступником Голови Регламентного комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Годовську Т.Б.

10.3. Комітету з питань фінансових ринків, Комітету з питань  промисловості, природних монополій та невиробничої сфери, Комітету з питань недобросовісної конкуренції та Комітет з питань контролю провести засідання 15 липня 2015 року для визначення пропозицій щодо кандидатур Голів і заступників Голів комітетів та окреслення функціональних повноважень і обов’язків кожного комітету, а також плану роботи.

10.4. Визнати за доцільне у разі відсутності кворуму на засіданнях комітетів розглянути питання щодо зменшення кількості учасників відповідного комітету або ліквідації його взагалі.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

 

 

 

Голова Громадської ради

при Антимонопольному

комітеті України                                                                                          О.Л. ЗАВАДА

 

 

Т.в.о. секретаря Громадської ради

при Антимонопольному  

комітеті України                                                                    С.М. ПАЗИЧЕНКО

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України