Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада » Документи 2015
18.06.2015

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Правового комітету Громадської ради

при Антимонопольному комітеті України

18 червня 2015 року

 

 

Головував

Фефелов Олександр Юрійович

 

Присутні

ПІБ

члени Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Гладка Вікторія Володимирівна

Корнієнко Сергій Володимирович  

Мартиненко Олександр Петрович

Ніжнік Марія Володимирівна

Свечкар Ігор Володимирович

Фефелов Олександр Юрійович

уповноважені представники членів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Назаренко Максим Олексійович

(від Саєнка В.В.)

Чуприна Ольга Петрівна

(від Юдіцького О.Л.)

Свечкар Ігор Володимирович

(від Пустовіта О.В.)

Медведєв Ярослав Володимирович

(від Ноти  М.В.)

Дякулич Олександр Олександрович

(від Юрочкіної С.О.)

представники Антимонопольного комітету України

Талах В.М. – Директор департаменту конкурентної політики

Григорян О.О. – начальник Відділу зв’язків з громадськістю, взаємодії з засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації

Пазиченко С.М.– т.в.о.секретаря ГР

 

СЛУХАЛИ:

 

1. Щодо допущення представників членів Громадської ради при АМКУ до участі у засіданні Правового комітету Громадської ради.

/Фефелов О.Ю., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

1.1.                 Допустити до участі у засіданні Правового комітету Громадської ради при АМКУ представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю, а саме:

1. Чуприну Ольгу Петрівну (уповноваженого представника від Юдіцького О.Л.)

2. Назаренка Максима Олексійовича (уповноваженого представника від Саєнка В.В.)

 

3. Свечкаря Ігоря Володимировича (уповноваженого представника від Пустовіта О.В.)

4. Медведєва Ярослава Володимировича (уповноваженого представника від Ноти М.В.)

5. Дякулич Олександра Олександровича (уповноваженого представника від Юрочкіної С.О.)

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

2. Щодо затвердження порядку денного чергового засідання Правового комітету Громадської ради при АМКУ.

/Фефелов О.Ю., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Затвердити наступний порядок денний засідання Правового комітету Громадської ради:

2. Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

3. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Про постанову Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

/Свечкар І.В., Фефелов О.Ю., Ніжнік М.В., Гладка В.В., Мартиненко О.П. /

 

ВИРІШИЛИ:

 

3.1. Рекомендувати Громадській раді внести в чинне Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України, в Положення про Комітети Громадської ради при Антимонопольному комітеті України та в Положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зміни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996».

3.2. Рекомендувати Громадській раді доручити Правовому та Регламентному комітету Громадської ради підготувати проекти документів, вказаних в п. 3.1. цього Протоколу, для подальшого розгляду та затвердження Громадською радою.

3.3. Розробити зміни до  Положення про Правовий комітет Громадської ради при АМКУ, що стосуються його функціональних обов’язків.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

 

/Фефелов О.Ю., Талах В.М., Свечкар І.В., Ніжнік М.В., Гладка В.В., Мартиненко О.П., Дякулич О.О., Корнієнко С.В./

 

ВИРІШИЛИ:

 

4.1. Рекомендувати Громадській раді:

 

1.            Підтримати Законопроект як прогресивний, спрямований на виконання Україною зобов’язань відповідно до Угоди про Асоціацію, зокрема в частині визначення принципів та підходів при розрахунку розмірів штрафу за порушення законодавства про  захист економічної конкуренції та забезпечення права відповідача на перегляд штрафу/зобов’язання незалежною судовою установою;

2.            Надати народним депутатам України вироблені Громадською радою пропозиції щодо вдосконалення Законопроекту, а саме:

·         з метою створення належних умов для розробки методики визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яка має бути затверджена розпорядженням АМКУ, встановити у перехідних положеннях Законопроекту строк у 6 місяців для розробки та затвердження АМКУ відповідного документу;

·         розглянути можливість викласти частину 6 статті 52 Законопроекту у наступній редакції:

«Стаття 52. Штрафи

6. Якщо матеріалами справи встановлено відсутність доходу (виручки) суб’єкта господарювання, штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Якщо відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), на підставі чого органами Антимонопольного комітету України розглянуто справу про неподання Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки інформації, і якщо розмір доходу (виручки) неможливо встановити органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з офіційних баз даних органів державної влади, то штраф визначається в порядку, передбаченому абзацом 1 ч. 6 цієї статті».

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 

 

Голова Правового комітету

Громадської ради

при Антимонопольному комітеті України                    О.Ю. ФЕФЕЛОВ

 

 

Заступник Голови

Громадської ради

при Антимонопольному

комітеті України                                                                           І.В. Свечкар

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України