Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада » Документи 2015
15.04.2015

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

15 квітня 2015 року

 

 

Головував

Фефелов Олександр Юрійович

 

Присутні

ПІБ

члени Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Гладка Вікторія Володимирівна

Кот Олексій Олександрович

Корнієнко Сергій Володимирович  

Крижанівська Оксана Олександрівна

Ніжнік Марія Володимирівна

Пустовіт Олексій Вікторович

Свечкар Ігор Володимирович

Смирнова Ксенія Володимирівна

Фефелов Олександр Юрійович

уповноважені представники членів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Тараник Дмитро Петрович

(від Саєнка В.В.)

Чуприна Ольга Петрівна

(від Юдіцького О.Л.)

 

представники Антимонопольного комітету України

Пазиченко С.М.– т.в.о.секретаря ГР

 

СЛУХАЛИ:

 

1. Щодо допущення представників членів Громадської ради при АМКУ до участі у засіданні Правового комітету Громадської ради.

/Свечкар І.В./

 

ВИРІШИЛИ:

Допустити до участі у засіданні Правового комітету Громадської ради при АМКУ представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю, а саме:

1. Чуприну Ольгу Петрівну (уповноваженого представника від Юдіцького О.Л.)

2. Тараника Дмитра Петровича (уповноваженого представника від Саєнка В.В.)

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

2. Щодо затвердження порядку денного чергового засідання Правового комітету Громадської ради при АМКУ.

/Свечкар І.В./

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Затвердити наступний порядок денний засідання Правового комітету Громадської ради:

1. Про обрання Голови Правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

2. Щодо обговорення проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

3. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Про обрання Голови Правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

 

/Кот О.О., Свечкар І.В., Фефелов О.Ю./

 

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Обрати Головою Правового комітету Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Фефелова О.Ю.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Щодо обговорення проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

 

/Кот О.О., Свечкар І.В., Фефелов О.Ю., Ніжнік М.В., Гладка В.В., Крижанівська О.О., Пустовіт О.В., Смирнова К.В., Тараник Д.П./

 

ВИРІШИЛИ:

 

3.1. Підтримати Законопроект як прогресивний та спрямований на врегулювання актуальних питань правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції,

3.2. Надати народним депутатам України вироблені Громадською радою пропозиції щодо вдосконалення Законопроекту та, більш широко, окремих аспектів регулювання дозвільних процедур (у контексті питань прозорості діяльності АМКУ, що зачіпаються Законопроектом), а саме:

- підтримати проект додаткових Пропозицій до Законопроекту народного депутата Пташник В. Ю.,

- в цілях забезпечення належного балансу між правами одних осіб на конфіденційність наданої ними інформації та правами інших осіб на захист та обізнаність з підходами та практикою АМКУ частину четверту Статті 22-1 у редакції Пропозицій до Законопроекту народного депутата Пташник В. Ю. доповнити (і) текстом з частини третьої редакції Законопроекту, прийнятому в першому читанні (або його близьким аналогом із забезпеченням належної узгодженості), та (іі) положенням про прийняття рішення про відмову у задоволенні АМКУ вимоги про конфіденційність, та повідомлення про таке рішення, та, відповідно (iii) положенням про право осіб – власників інформації, щодо якої виникла суперечка з приводу її конфіденційного/неконфіденційного характеру, оскаржити відмову у задоволенні АМКУ вимоги про конфіденційність до суду;

- у частині четвертій Статті 22-1 у редакції Пропозицій до Законопроекту народного депутата Пташник В. Ю. забезпечити узгодженість із положеннями частини 7 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. А саме змінити формулювання частини з

«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.»

на

«Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана вказати, яка саме інформація має обмежений доступ та які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документи з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.»

- розглянути можливість вилучення із частини першої статті 30 Закону України “Про захист економічної конкуренції” таку підставу для початку розгляду справи про узгоджені дії чи концентрацію як “необхідність проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи”, оскільки така підстава не узгоджується із (і) завданням режиму контролю за узгодженими діями та концентрацією, (іі) положеннями статті 26 Закону, згідно яких заява та інші  документи, прийняті АМКУ до розгляду, вже не повинні вважатися такими, що “не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду”, а отже містять всю необхідну інформацію для виконання завдання контролю за узгодженими діями та концентрацією, та (ііі) розумними вимогами до конфіденційності транзакцій, що не викликають монополізаційних занепокоєнь (з огляду на вимогу про публікацію рішень АМКУ про початок розгляду справи, що запроваджується Законопроектом). Іншу підставу для початку розгляду справи – “у  разі  виявлення  підстав для заборони узгоджених дій, концентрації” – доцільно викласти у редакції, що вказує на “підозру” існування підстав для заборони, а не впевненість у їх існуванні (яка на момент початку справи буде звісно передчасною).

не підтримати проекти додаткових Пропозицій до Законопроекту народного депутата Воропаєва Ю. М. та Агафонової Н.В.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

 

/Кот О.О., Свечкар І.В., Фефелов О.Ю./

 

ВИРІШИЛИ:

 

4.1. Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Правового комітету.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правового комітету

Громадської ради

при Антимонопольному комітеті України                                              О.Ю. ФЕФЕЛОВ

 

 

Заступник Голови

Громадської ради

при Антимонопольному

комітеті України                                                                                         І.В. Свечкар

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України