Головна » Про АМКУ » Дорадчі органи » Громадська рада » Документи 2015
10.04.2015

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

10 квітня 2015 року

 

 

Головував

Завада Олександр Леонідович

 

Присутні

ПІБ

члени Громадської ради при Антимонопольному комітеті України (ГР)

Завада Олександр Леонідович – Голова ГР

Свечкар Ігор Володимирович – заступник Голови ГР

Височина Любов Веніаминівна

Годовська Тетяна Борисівна

Гольченко Ігор Олександрович

Гусєв Олег Юрійович

Дмитрієва Ольга Леонідівна

Дорошенко Олексій Олександрович

Дроздович Олег Сергійович

Загородню Галина Павлівна

Кияшко Юрій Іванович

Комарова Олена Олександрівна

Корнієнко Сергій Володимирович

Кот Олексій Олександрович

Котлякова Лариса Костянтинівна

Крижанівська Оксана Олександрівна

Куковський Володимир Васильович

Мамчур Юрій Ігоревич

Мартиненко Олександр Петрович

Ніжнік Марія Володимирівна

Нікітіна Тетяна Василівна

Ошеров Леонід Михайлович

Первак Назар Михайлович

Покотило Ігор Миколайович

Пустовіт Олексій Вікторович

Саєнко Володимир Володимирович

Сінічкіна Лана Володимирівна

Смирнова Ксенія Володимирівна

Філон Дмитро Володимирович

Цільвік Олег Валерійович

Черепов Леонід Володимирович

Фефелов Олександр Юрійович

Юрочкіна Світлана Олександрівна

уповноважені представники членів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

Яременко Іван Іванович

(від Ландар А. П.)

Стадник Ольга Миколаївна

(від Михайлечка С. М.)

Захарова Олена Миколаївна

(від Кравченко І.М.)

Мошківська Олена Миколаївна

(від Лук’яненка А.В.)

Мазін Артем Сергійович

(від Архангельського К. В.)

Лютенко Каріна Тарасівна

(від Сивого Р.Б.)

Лікарчук Костянтин Ігоревич

(від Ноти М.В.)

Захаров Володимир Георгійович

(від Бабенка О.П.)

Чуприна Ольга Петрівна

(від Юдіцького О.Л.)

Гладка Вікторія Володимирівна

(від Шкляра С.В.)

Шитюк Богдан Миколайович

(від Соколовського В.Є.)

представники Антимонопольного комітету України

Бараш М.Я – в.о. Голови Антимонопольного комітету України,

Талах В.М. – Директор департаменту конкурентної політики

Артеменко А.І. – заступник Директора департаменту конкурентної політики

Григорян О.О. –начальник Відділу зв’язків з громадськістю, взаємодії з засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації,

Пазиченко С.М.– т.в.о. секретаря ГР

запрошені

 

Пташник Вікторія Юріївна – народний депутат України

Деревянкін В. – заступник керівника проекту ЄС «Гармонізація системи держаних закупівель в Україні зі стандартами ЄС»

 

СЛУХАЛИ:

 

1. Щодо допущення представників членів Громадської ради при АМКУ до участі у засіданні Громадської ради.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

Допустити до участі у засіданні Громадської ради при АМКУ представників інститутів громадянського суспільства за довіреністю, а саме:

1. Яременка Івана Івановича (уповноваженого представника від Ландар А. П.)

2. Стадник Ольгу Миколаївну (уповноваженого представника від Михайлечка С. М.)

3. Захарову Олену Миколаївну (уповноваженого представника від Кравченко І.М.)

4. Мошківську Олену Миколаївну (уповноваженого представника від Лук’яненка А.В.)

5. Мазіна Артема Сергійовича (уповноваженого представника від Архангельського К. В.)

6. Лютенко Каріну Тарасівну (уповноваженого представника від Сивого Р.Б.)

7. Лікарчука Костянтина Ігоревича (уповноваженого представника від Ноти М.В.)

8. Захарова Володимира Георгійовича (уповноваженого представника від Бабенка О.П.)

9. Чуприну Ольгу Петрівну (уповноваженого представника від Юдіцького О.Л.)

10. Гладку Вікторію Володимирівну (уповноваженого представника від Шкляра С.В.)

11. Шитюк Богдана Миколайовича (уповноваженого представника від Соколовського В.Є.)

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

2. Щодо затвердження порядку денного чергового засідання Громадської ради при АМКУ.

/Завада О.Л., Бараш М.Я., Пташник В.Ю., Сінічкіна Л.В., Кот О.О., Годовська Т.Б., Дорошенко О.О./

 

ВИРІШИЛИ:

 

2.1. Затвердити наступний порядок денний засідання Громадської ради:

1. Щодо обговорення проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

2. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

3. Про план роботи Громадської ради при Антимонопольному комітеті України на 2015 рік.

4. Про зміни до Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України.

5. Про зміни до Положення про комітети Громадської ради. Про проект Положення про комітет контролю Громадської ради.

6. Про перелік та склад робочих органів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

7. Про положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в областях, містах Києві та Севастополі.

8. Про склад Чернігівського територіального осередку Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

9. Про склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

3. Щодо обговорення проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

/Завада О.Л., Талах В.М., Бараш М.Я., Пташник В.Ю., Свечкар І.В., Ніжнік М.В., Гусєв О.Ю., Дроздович О.С., Кот О.О., Мартиненко О.П., Деревянків В., Годовська Т.Б. /

 

ВИРІШИЛИ:

 

3.1. Взяти до відома пропозиції Антимонопольного комітету України щодо проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

3.2. Взяти до відома пропозиції Асоціації правників України щодо проекту Закону України № 2102 від 11.02.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України».

3.3. Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Громадської ради, що має відбутись 16.04.2015 о 14.00.

3.4. Правовому комітету розглянути зазначений проект закону та підготувати пропозиції для розгляду на наступному засіданні Громадської ради.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

4. Щодо обговорення проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

/Завада О.Л.,. Талах В.М., Бараш М.Я., Кот О.О./

 

ВИРІШИЛИ:

 

4.1. Взяти до відома інформацію Антимонопольного комітету України про проекту Закону України № 2431 від 19.03.2015 «Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції»

 

4.2. Перенести розгляд цього питання на наступне засідання Громадської ради.

 

4.3. Правовому комітету розглянути зазначений проект закону та підготувати пропозиції для розгляду на наступному засіданні Громадської ради.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

5. Про склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

/Завада О.Л., Паниченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

5. 1. За заявою інституту громадянського суспільства (Всеукраїнська громадська організація «Асоціація протидії недобросовісної конкуренції») виключити зі складу Громадської ради при Антимонопольному комітеті України Шкляра Сергія Володимировича та замість нього включити до її складу уповноваженого представника «Асоціації протидії недобросовісної конкуренції» Гладку Вікторію Володимирівну.

 

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про перелік та склад робочих органів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

/Бараш М.Я., Завада О.Л., Григорян О.О., Годовська Т.Б., Кияшко Ю.І./

 

ВИРІШИЛИ:

 

6.1. Затвердити наступний перелік комітетів Громадської ради:

Регламентний комітет;

Правовий комітет;

Комітет з питань недобросовісної конкуренції;

Комітет з питань фінансових ринків;

Комітет з питань промисловості, природних монополій та невиробничої сфери.

Комітет з контролю.

6.2. Затвердити персональний склад комітетів згідно з додатком (список членів Громадської ради за комітетами додається).

6.3. Перенести розгляд питання про призначення голів та заступників голів комітетів на наступне засідання Громадської ради.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

7. Про склад Чернігівського територіального осередку Громадської ради при Антимонопольному комітеті України.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

ВИРІШИЛИ:

 

7.1. За заявою інституту громадянського суспільства (Чернігівської обласної організації «Динамо» Україна») виключити зі складу осередку Громадської ради Чернігівського обласного територіального відділення Шах Наталю Миколаївну та замість неї включити до її складу члена Президії Чернігівської обласної організації «Динамо» Україна» Свириденка Анатолія Вікторовича.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

8. Про план роботи Громадської ради при Антимонопольному комітеті України на 2015 рік.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

8.1. Схвалити план роботи Громадської ради при Антимонопольному комітеті України на 2015 рік (додається).

8.2. Членам Громадської ради забезпечити виконання цього Плану.

8.3. Секретарю Громадської ради надати план роботи Громадської ради на 2015 рік Антимонопольному комітету України для забезпечення координації дій щодо його виконання.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

9. Про зміни до Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України

/Завада О.Л., Пазиченко С.М., Бараш М.Я., Григорян О.О./

 

ВИРІШИЛИ:

 

9.1. Пункт 50 Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України, погодженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 13.04.2011 № 177-р., викласти в наступній редакції:

Функції секретаря Громадської ради виконує член Громадської ради, обраний шляхом рейтингового голосування. Також у разі необхідності може бути обрано Секретаріат Громадської ради при Антимонопольному комітеті України у складі трьох осіб, обраних із числа членів Громадської ради.

Інформаційний супровід, технічне забезпечення та створення умов для роботи Ради і проведення її засідань (підготовка зали) здійснює підрозділ АМКУ, відповідальний за зв’язки з громадськістю, взаємодію з засобами масової інформації та забезпечення доступу до публічної інформації.

За згодою Голови Антимонопольного комітету та членів Громадської ради до складу Секретаріату Громадської ради може входити працівник АМКУ.

Голосували: «за» – одноголосно.

 

10. Про зміни до Положення про комітети Громадської ради. Про проект Положення про комітет контролю Громадської ради.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М., Гольченко І.О./

 

ВИРІШИЛИ:

 

10.1. Визнати за необхідне вдосконалити правові засади діяльності комітетів Громадської ради, зокрема, внісши до положення про комітети Громадської ради зміни та затвердивши спеціальні завдання кожного  комітету Громадської ради згідно з пропозиціями комітетів Громадської ради.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

11. Про положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в областях, містах Києві та Севастополі.

/Завада О.Л., Пазиченко С.М./

 

ВИРІШИЛИ:

 

11.1. У зв’язку з відсутністю зауважень до Положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в областях, містах Києві та Севастополі залишити Положення без змін.

 

Голосували: «за» – одноголосно.

 

Додаток:

План роботи Громадської ради при Антимонопольному комітеті України на 2015 рік;

Список членів Громадської ради за комітетами.

 

Голова Громадської ради

при Антимонопольному

комітеті України                                                                                                                О.Л. ЗАВАДА

 

т.в.о. Секретаря Громадської ради

при Антимонопольному 

комітеті України                                                                                                                С.М. ПАЗИЧЕНКО

Відкриті дані  |  Мапа сайту  |  Файловий архів  |  Фотогалерея
Цей сайт створено за фінансування ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
© Антимонопольний комітет України