03.08.2015

Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала дії ПАТ «Київобленерго», які полягають у встановленні громадянину в договорі про приєднання до електричних мереж термінів, що перевищують встановлені Правилами приєднання такими, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зобов’язала в п’ятнадцятиденний строк їх усунути

Відділенням здійснюється розгляд заяви громадянина, щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ПАТ «Київобленерго», в частині надання послуг з приєднання до електричних мереж. За результатами аналізу інформації наданої заявником та Товариством Відділенням виявлені ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що полягали в наступному.

В травні 2015 року громадянин звернувся до ПАТ «Київобленерго» з заявою про приєднання електроустановок фізичної особи (населення) певної потужності. Товариством було видано проект Договору та відповідні ТУ стандартного приєднання. Пунктом 3.1.1 цього Договору передбачено забезпечити в установленому порядку приєднання об’єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у термін 3 місяці, відповідно до СОУ-Н МЕВ42.2-37471933-45:2011 та після виконання Замовником визначених пунктом 3.2 цього розділу.

Відповідно до Правил, електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Під час проектування використовуються типові проекти та проекти повторення. Строк надання послуги з приєднання:

- для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів від дня оплати.

- для електроустановок другого ступеня потужності становить 30 робочих днів від дня оплати.

- для електроустановок третього ступеня потужності становить 45 робочих днів від дня оплати.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва.

За інформацією Товариства, технічні характеристики електричних мереж Товариства, до яких згідно виданих ТУ, передбачалось приєднання електроустановок громадянина – застосувати типові проекти або проекти повторення є неможливим, у зв’язку з чим, Товариство повинно виконати індивідуальний робочий проект. У зв’язку з цим, та керуючих п. 17 таблиці 6.1 СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 у пункті 3.1.1 Договору Товариством передбачено термін приєднання 3 місяці.

СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 «Терміни проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ», встановлюють гранично допустимі тривалості проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ.

Відповідно до цих Норм, вони рекомендовані для використання під час складання інвестиційних програм, планів капітальних вкладень у розвиток електричних мереж, розроблення техніко-економічних обґрунтувань (техніко-економічних розрахунків) і проектів, здійснення будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підстанцій і ліній електропедавання. Їх можна використовувати як довідкові матеріали під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів на проектування і будівництво об’єктів електричних мереж, а також під час розроблення проектів організацій будівельно-монтажних робіт.

Як встановило Відділення, Товариством передбачено  проведення відповідних робіт, що не відносяться до І –ІІІ груп об’єктів електричних мереж, щодо яких в СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 встановлено терміни будівництва та проектування.

Документально обґрунтованих підстав, застосовувати СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 при визначенні термінів приєднання об’єкту громадянина, ПАТ «Київобленерго» до Відділення не надало.

За наявною у Відділення інформації, листом від 22.08.2014 № 5079/26/47-14 НКРЕ повідомлено, зокрема, що нормативний документ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України - СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-45:2011 «Терміни проектування та будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередачі від 0,38 кВ до 150 кВ» не є нормативно-правовим актом, тому носить лише рекомендаційний характер.

Отже, Товариство мало визначити терміни стандартного приєднання в терміни передбачені Правилами приєднання, а саме: протягом 15, 30, 45 днів (в залежності від ступеню потужності електроустановки), або з перевищенням вказаних термінів, у разі наявності обґрунтованих підстав, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами.

Такі дії ПАТ «Київобленерго» можуть призвести до затягування терміну фактичного надання послуги з приєднання та відповідно до ущемлення інтересів Заявника.

 

Адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, зобов’язала ПАТ «Київобленерго» внести зміни до Договору приєднання, а саме передбачити термін надання послуги з приєднання визначений Правилами,  протягом 15 днів з дня одержання рекомендацій.

Товариство попереджено, що за умов виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається.

 

повернутись