Звіт за результатами дослідження фармацевтичних ринків

Антимонопольним комітетом України з залученням територіальних  відділень проведено дослідження регіональних ринків послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами з метою запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Варто відмітити, що процеси, які відбуваються на фармацевтичних ринках України, знаходяться під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, зокрема: економічних, політичних, відсутності реальних та дієвих реформ у системі охорони здоров’я, поведінки учасників ринків тощо.

Стан конкуренції на регіональних ринках послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами в межах адміністративно-територіальних одиниць Хмельницької області засвідчив наявність структурних ознак монопольного (домінуючого) становища аптечних мереж, які мають у своїй структурі від 6 та більше аптечних закладів, у територіальних межах м. Кам’янець-Подільський, м. Нетішин, Білогірського, Віньковецького, Деражнянського, Красилівського, Чемеровецького районів Хмельницької області.

 

 

За результатами проведеного дослідження регіональних ринків послуг з організації роздрібної торгівлі лікарськими засобами, територіальними відділеннями Комітету надано понад 100 обов’язкових для розгляду учасниками ринку організації роздрібної торгівлі й виконання рекомендацій та розпочато 27 справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Так зокрема, Хмельницьким обласним територіальним відділенням Комітету було надано рекомендації 9 учасникам регіональних ринків стосовно вжиття заходів щодо усунення причин виникнення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та розглянуто 2 справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

За результатами проведеного дослідження слід також зробити наступні висновки:

 - всі процеси, пов’язані зі вступом лікарського засобу на ринок, реалізацією та формуванням ціни на нього, знаходяться під впливом певних дій, як Регуляторів, так і самих учасників ринків.

- загальна дохідність, як вітчизняних дистриб’юторів, так і аптечних мереж складається з доходу, отриманого від реалізації лікарського засобу (торговельні надбавки), та доходів, отриманих за надання виробникам/імпортерам маркетингових та/або інших послуг.

- механізм отримання доходів за надання маркетингових та/або інших послуг застосовується учасниками ринків, в тому числі, і під час реалізації лікарських засобів, ціна на які підлягає державному регулюванню, що на практиці засвідчує нездатність діючої в Україні системи стабілізації цін на лікарські засоби забезпечувати досягнення поставлених цілей.

- законодавством України не передбачено будь-яких нормативно-правових документів, якими би визначалась сфера застосування методів/способів/правил просування лікарських засобів.

- система функціонування ринків лікарських засобів дозволяє всім гілкам просування товару перекладати на кінцевого споживача, який купує ліки в аптеці, всі свої фінансові ризики від впливу об’єктивних і суб’єктивних факторів.

- створена на законодавчому рівні система, яка на теперішній час встановлює правила та умови функціонування фармацевтичних ринків, не забезпечує дієвої конкуренції на відповідних товарних ринках та не створює умови для її розвитку, а отже потребує удосконалення.

З метою встановлення прозорих правил ведення бізнесу та розвитку конкуренції на відповідних товарних ринках внесено пропозиції до учасників фармацевтичних ринків щодо вжиття заходів, спрямованих на запровадження ефективних механізмів саморегуляції товарних ринків із введенням загальних для всіх учасників правил професійної етики.

 

 

повернутись