Головна » Про Відділення » Річні звіти

Звіт про діяльність

Харківського обласного територіального відділення

Антимонопольного комітету України в 2011 році

1. Протягом 2011 року відділенням припинено 134 порушення конкуренційного законодавства внаслідок розгляду справ та 54 дії внаслідок надання рекомендацій, що на 25% перевищує показник минулого року.

Структура припинених порушень та дій за 2011 рік наведена в таблиці.

Таблиця

 

Вид порушення

Порушення

Дії

Усього

Штрафні

санкції, тис.

грн.

Антиконкурентні узгоджені   дії   суб'єктів господарювання

9

-

9

456,500

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем

43

46

89

594,400

Антиконкурентні          дії органів влади, місцевого самоврядування

45

-

45

-

Недобросовісна конкуренція

9

8

17

90,449

Інші види порушень

28

-

28

311,254

Всього

134

54

188

1452,603

Економічний ефект припинення порушень для юридичних та фізичних осіб склав 1 млн. 925 тис. 385 грн.

Загальна сума накладених на порушників штрафів склала 1 млн. 452 тис. 603 грн., що на 118 % більше ніж у 2010 році.

Більше ніж вдвічі зросли показники за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Відбулось зростання на 18,4% показників за статтями 15 та 17 Закону України "Про захист економічної конкуренції" - антиконкурентні дії органів влади.

В порівнянні з 2010 роком вдвічі зросла ефективність перевірок. В 2011 році ефективність перевірок досягла 53%.

2.Вплив територіального відділення на соціально-важливі ринки, цінову ситуацію на них.

2.1 На ринках продуктів харчування та суміжних з ними ринках припинено 17 порушень та дій. Сума штрафних санкцій склала 117 тис. 200 грн., економічний ефект 221 тис. 708 грн.

Увагу відділення на даних ринках привертали цінові зловживання монопольним (домінуючим) становищем та антиконкурентна погоджена поведінка їх учасників.

Виявлено змову на ринку оптової реалізації крупи гречаної, ТОВ "ТВК "Слобода" та АПФ "Ранок" синхронно підвищували ціни на крупу гречану за рахунок підвищення своїх торговельних надбавок.

Припинено порушення на ринку надання послуг з переробки зерна пшениці в борошно на давальницьких умовах з боку ДП "Новопокровський КХП», яке встановило завищену вартість на зазначену послугу за рахунок необгрунтовано високих (до 60%) рівнів рентабельності підприємства.

За звітний період притягнуто до відповідальності 2 міські (Міська державна лікарня ветеринарної медицини, Люботинська міська державна лікарня ветеринарної медицини) та 6 районні ветлікарні (Золочівська, Лозівська, Банківська, Балаклійська, Зачепилівська, Чугуївська районні державні лікарні ветеринарної медицини) за встановлення економічно необгрунтованих тарифів на послуги проведення ветекспертизи на продовольчих ринках. За результатами розгляду справ тарифи на послуги знижено в середньому на 30%. Економічний ефект склав 221 тис. 708 грн.

2.2. На ринках скрапленого газу та стисненого природного газу у якості моторного пального.

Притягнуто до відповідальності СПД-ФО Ничипорчука B.C., який зловживаючи своїм монопольним (домінуючим) становищем в м. Ізюм, з 01.01.2010р. підвищив та утримував на завищеному та економічно необгрунтованому рівні роздрібну ціну на стиснений природний газ. На виконання рішення відділення Відповідач привів ціну реалізації скрапленого газу до економічно обгрунтованого рівня. Економічний ефект за 1 місяць склав 5 тис. 317 грн.

Відділенням розглянуто справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, а саме вчинення суб'єктами господарювання схожих дій на ринку скрапленого газу в якості моторного пального, що реалізується у роздрібній торгівельній мережі через АГЗС (АГЗП) в межах міста Харкова.

Суть порушення полягала в одночасному підвищенні з боку 15 операторів ринку протягом періоду з 01 липня 2011 року по 03 липня 2011 року до однакового або близького за розміром цін на скраплений газ за рахунок збільшення розміру торгівельної надбавки.

На Відповідачів у справі накладено штраф у загальному розмірі 259 тис. грн.

2.3. На ринку житлово-комунальних послуг припинено 35 порушень та 15 дій. На відповідачів накладено 394 тис. грн. штрафів, економічний ефект склав 834 тис. грн.

Припинено   порушення   з   боку   КП   «Жилкомсервіс»,   яке   встановило   економічно необгрунтовану     вартість     послуги     з     видачі     технічних     умов     на     приєднання    до нутрішньобудинкових електричних мереж за рахунок завищення окремих статей витрат та ключило додаткові роботи, що не пов'язані з безпосереднім наданням цієї послуги.

В ході планової перевірки КП «Водопровідно-каналізаційне господарство Харківського ону» відділенням було встановлено, що підприємство здійснювало нарахування повної іати за неякісні послуги з централізованого водопостачання. При умові здійснення нарахувань споживачам пропорційно якості наданих послуг мешканці Харківського району сплачували б щомісячно Підприємству на 274 тис. 300 грн. менше.

Рішенням адміністративної колегії відділення такі дії КП «Водопровідно-каналізаційне господарство Харківського району» були визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Припинено порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Житлово-комунального підприємства №1.

Так, Підприємство при розрахунку тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій     недотрималось  положень  Порядку формування  тарифів  на ці

послуги. Зокрема, вартість вивезення твердих відходів та технічного обслуговування ліфтів була обрахована єдина для всіх будинків, без урахуванням кількості фізичних осіб, реєстрація місця проживання яких здійснена за адресою житлового будинку та сумарної загальної площі квартир у житловому будинку відповідно, що призвело до економічно необгрунтованої вартості цих послуг для окремих споживачів.

Так за рахунок здійснення Підприємством відповідних перерахунків споживачі будуть сплачувати за вказані послуги щомісячно менше на 43 тис. 188 грн.

2.4.     На ринках надання адміністративних послуг в межах Харківської області було
розглянуто 52 справи та надано 26 рекомендації за ознаками порушень сільських та
селищних рад Балаклійського, Борівського та Харківського районів Харківської області.

Низка порушень стосувалась ринку надання адміністративних послуг з видачі довідок про склад сім'ї та нотаріальних дій органів місцевого самоврядування. Так, наприклад, відділенням було встановлено, що деякі виконавчі комітети сільських та селищних рад тягу вали з населення плату за довідки про склад сім'ї без належного економічного "ґрунтування, при цьому вартість в декілька разів перевищувала фактичні витрати за надання цієї послуги.

В населених пунктах сільських та селищних рад, в яких немає нотаріусів, відповідні нотаріальні послуги надаються виконкомами. Діючим законодавством передбачено стягнення зі споживачів лише державного мита. Втім, Відділенням було з'ясовано, що виконавчі комітети сільських та селищних рад, окрім державного мита, додатково стягували за вчинення нотаріальних дій від 5,00 до 50,00 грн.

При цьому економічно необгрунтована плата затверджувалась відповідними рішеннями сільських та селищних рад Балаклійського, Борівського та Харківського районів Харківської області. їх дії по створенню умов для вчинення виконавчими комітетами порушення кваліфіковані відділенням як порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Сільськими та селищними радами вжиті заходи щодо усунення порушень конкуренційного законодавства. Економічний ефект склав 36 тис. 235 грн.

2.5.  В 2011 році відділенням ініційовано дослідження ринку послуг з набуття в оренду
земельних часток (паїв) на територіях окремих міських, селищних та сільських рад
Харківської області.  Суб'єкти  господарювання
- сільськогосподарські  підприємства,  які

вирощують зернові та технічні культури на цих землях, мають на цьому ринку ознаки монопольного (домінуючого) становища.

В ході дослідження ринку Відділенням було встановлено, що його учасники:

-    не привели у відповідність з Указом Президента України від 19.08.2008 №725/2008
оговори оренди землі з власниками земельних часток (паїв) в частині встановлення розміру
орендної плати на рівні не менше 3 %;

-      не провели державну реєстрацію укладених договорів земельних часток (паїв), як це
передбачено діючим законодавством.

В   зв'язку   з   цим   трьом   учасникам   ринку   (СТОВ   «Діна»,   СТОВ   «Качалівське», ОВ «Козіївське») були  надані  рекомендації припинити вищевказані порушення, усунути ичини їх виникнення і умови, що їм сприяли.

На сьогоднішній день зазначені суб'єкти господарювання виконали рекомендації в тині встановлення розміру орендної плати у розмірі 3%. Прогнозований економічний ефект за рік складатиме близько 500 тис. грн.

По одному з суб'єктів господарювання за вчинення даного порушення відповідним рішенням адміністративної колегії відділення накладено штраф у розмірі 68 тис. грн.

Враховуючи значний соціальний ефект робота в цьому напрямку буде продовжена.

2.6. На ринку земельно-кадастрових послуг в 2011  році  відділенням припинено низку зловживань з боку Головного Управління Держкомзему у Харківській області та його територіальних органів.

Порушення полягало у встановленні економічно необгрунтованої вартості за деякі адміністративні послуги, а саме: послуги з надання інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (поза категорією) та послуги зі складання технічного завдання на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Внаслідок припинення зазначених порушень вартість послуг була зменшена більше ніж у два рази. Економічний ефект склав 104 тис. 951 грн.

2.7. На ринку надання послуг користування залом очікування та зберігання ручної поклажі в камерах схову на залізничних вокзалах.

Відділенням надані рекомендації СТГО "Південна залізниця" щодо припинення дій, які полягали у встановленні економічно необгрунтованої завищеної вартості послуг зберігання покладі в камерах схову та користування залом очікування. В результаті виконання рекомендацій територіального відділення вартість зазначених послуг знижено майже в 2 рази. Економічний ефект склав 16 тис. 248 грн.

  

Консультаційний центр  |  Фотогалерея  |  Мапа сайту  |  Файловий архів
Цей сайт створено за фінансуванння ЄС. Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше
© Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України